دعاوی و مطالبات بیمه ای

بسیاری از افراد جامعه از حقوق خود در مقابل برخی شرکتهای بیمه گر آگاه نیستند و این باعث عدم احقاق حقوق خویش در مقابل اینگونه شرکتها گردیده که اغلب به آنها پاسخگو نبوده و یا این افراد را دچار دلسردی یا سردرگمی می نمایند.
موسسه حقوقی دادگران با مدیریت آقای سید مهدی حسینی وکیل پایه یک دادگستری، بطور تخصصی با گذراندن دهها پرونده موفق در دعاوی بیمه ای افتخار بزرگی را برای خود دانسته که توانسته است راهگشای مسائل زیادی از مراجعین باشد.