تنظیم و نگارش دادخواست، شکواییه و لایحه حقوقی و کیفری

اوراق قضایی به برگ‌هایی اطلاق می‌شود که قبل از دادرسی، در جریان تشریفات دادرسی یا ختم آن در محاکم کاربرد دارند. این اوراق روند حرکتی مراجعات عمومی به دادگستری و همچنین جریان دادرسی را تنظیم و ساماندهی می‌نمایند تا دادرسی در چارچوب قواعد و مقررات صحیح جریان یابد. اوراق قضایی دارای انواعی است که هر یک ویژگی قانونی خاص خود را دارند. برخی از این اوراق که در محاکم و شوراهای حل اختلاف کاربرد بیشتری دارند عبارتند از دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و درخواست و غیره
اگر نیاز به تنظیم دادخواست، شکواییه و لایحه دارید، بهترین وکلا و مشاوران حقوقی موسسه دادگران آماده خدمت رسانی به شما در این زمینه هستند. موسسه حقوقی دادگران پشتیبان شما است.