اسناد تجاری و دعاوی مطالبات

اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و برات و قبوض و حواله جات عادی که افراد بسیاری هرروزه از آن‌ها برای پرداخت‌ها و تعهداتشان استفاده می‌کنند، مشمول مقررات خاص خود، می‌باشند و اطلاع از قوانین مختلف مربوط به آن‌ها و احاطه بر آن امری دشوار است، لذا توصیه می‌شود چون در بسیاری موارد افراد با یک رفتار و عمل اشتباه تجارت وزندگی خود را تحت تاثیر بحران قرار داده اند بهتر است در دعاوی راجع به اسناد تجاری از وکیل متخصص این حوزه، مدد گرفت.